CTX 20

Гранулат, който повишава нивото на pH на водата, в случаите, когато е по-ниско от 7,2. Необходимо е pH да е в границите 7,2-7,6, за да се избегнат кожни раздразнения и възпаления на лигавиците на къпещите се


Преглед на продукт :: Свързани продукти