CTX 10

Гранулант, който понижава нивото на pH на водата, в случаите, когато е по високо от 7,6. Необходимо е pH да е в границите на 7,2-7,6, за да се избегнат кожни раздразнения и възпаления на лигавицата на къпещите се.


Преглед на продукт :: Свързани продукти