PH

РH-то(водният показател) на водата показва нивото на нейната киселинност или алкалност. Във водата на плувните басейни, нивото на pH трябва да се поддържа в границите 7,2-7,6. В тези граници системата работи оптимално. Също така това е най-доброто pH за очите и кожата на плуващите. За да запазите pH-то в тези  граници, проверявайте неговото ниво всеки ден с помощта на CTX10(pH"-")  и  CTX20(pH"+").