ISOMAT ADINOL-DM

Добавка за водоплътност за замазки и неармирани бетони, с пластифициращи свойства Подобрява пластичносттта и ограничава появата на пукнатини и свиване на бетон. Увеличава устойчивостт а на корозия. Водонепропускливостта се постига с равномерно разпределение на водоплътно активен агент. 


Преглед на продукт :: Свързани продукти