ХИДРОИЗОЛАЦИЯ AQUAMAT-FLEX

Гъвкава, хидроизолационна запечатка с 2 компонента. Подобна на AQUAMAT, но е по- подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и раширения или вибрации. 


Преглед на продукт :: Свързани продукти