ФОНТАН

Фонтан (понякога наричан и шадраван) е устройство, в което водата извира от определено място, пълни басейн и след това се оттича. Водата може да преминава по различни повърхности като стъклометалкамък, може да прелива от един басейн в друг или да пада във формата на водопад. Една от най-характерните забележителности на повечето фонтани са водните струи, изстрелвани под наляганевъв въздуха. Някои от тях през нощта са осветени в различни цветове. Към някои от тях е добавена музика (наричат се пеещи фонтани) и водните струи и светлините се сменят в такт с музиката.