ФИЛТРАЦИЯ НА ВОДАТА

Къпещите се, вятърът, както и дъждът внасят във водата на басейна прах и замърсителуи, които влошават качествата на водата и стават храна за бактериите и водораслите. Филтрацията помага да се елиминира голяма част от праха, който попада в басейна, прави водата чиста и прозрачна, затова едно от основните изисквания е целият обем  на водата да се филтрира поне веднъж на денонощие.