ПЪРВОНАЧАЛНО ТРЕТИРАНЕ

Извършвате шоково хлориране с CTX 200/GR и доза 15 гр./куб.м или CTX300 доза 10 гр./куб.м., когато го добавите директно в скимерите иликомпенсаторния резервоар на вашия басейн. За да бъде завършено първоначалното третиране, добавете препарат против водорасли "Алгецид" CTX500S( 1л./100куб.м) или CTX60 "Алгецид с изсветлител" (2л./куб.м.).