ПУСКАНЕ НА БАСЕЙНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

В началото на сезона, басейнът трябва да бъде пуснат в експлоатация, при което е важно да се следват определени процедури за да бъдат избегнати проблемите по време на активния сезон. А именно:

1. Уверете се, че оборудването на вашият басейн(помпа, филтър, и т.н) функционира правилно.

2. Ако е необходимо, изпразнете басейна и почидтете стените и дъното на с ЦЛ Клийн. Тази процедура трябва да бъде извършена по време, когато слънчевата светлина е слаба, за да останат стените и дъното влажни. След като навлажните повърхността, оставете продукта да действа в продължение ан 30 мин.

3. След като почистите стените и дъното , напълнете басейна с вода.

4. Извършете шоково хлориране с CTX200/GR (доза 15 g/m3) или CTX300 (доза 15 g/m3), като го добавите директно в скимерите или компенсаторния резервоар на вашия басейн. Ако вашият басейн се пълни за повече от еднин ден, се ппрепоръчва пропорционално добавяне на химикалите за да се избегне развитието на водорасли.

5. Проверете нивото на pH в басейна и ако е необходимо го регулирайте в границите 7,2-7,6 с помощта на CTX10(pH-) и CTX20 (pH+)

6. Приложете програмат аза поддържане на водата