ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДАТА

Тайната за поддържане на водата във вашият басей в перфектно състояние е в прилагането на превантивни мерки.

ЕЖЕДНЕВНО:

1. Измервайте нивото на pH на водата и ако е необходимо, го регулирайте в границите 7,2-7,6

2. Измервайте нивото на Свободния Остатъчен Хлор във водата, като го поддържате в границите 0,5-2 g/м3

3. Почиствайте басейна от механични замърсители (листа, Насекоми, пясък и т.н)

ЕЖЕСЕДМИЧНО:

1.Почиствайте кошничките на скимерите.

2. Почиствайте с четка стените и дъното

3. Почиствайте предфилтъра на помпата

4. Сменяйте таблетките CTX370 или CTX392

5. Прибавяйте необходимото кооличество алгецид CTX 60 или CTX500/S

СЛЕДЕТЕ:

1.Нивото на водата в басейна

2. Когато доливате нова вода, веднага след това измерете нивото ан Хлор и pH и ги регулирайте, ако е необходимо.

3. При валежи увеличавайте нивото на хлора и алгецида.