ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВОДОРАСЛИ

Водораслите са едноклетъчни организми, които се развиват и размножават много бързо във водата, особено при по-висока температура.Спорите на водораслите се внасят във водата от вятъра, дъжда и др. За да се предотврати тяхното развитие, освен дезинфектант трябва да се използва и алгецид CTX60  или CTX500/S.