ПОДДЪРЖАЩО ТРЕТИРАНЕ

Най-лесният начин за поддръжка на водатае с помощта на стабилизирани хлорни таблетки CTX392 съдържащи хлор, алгецид, коагулант. Таблетките се поставят в скимерите или в кошче за хлор. Периодично се проверява състоянието на таблетките и се заменят след като се разтворят напълно. Ако използвате CTX370, поне веднъж седмично трябва да добавяте алгецид CTX60 (0.5л./100 куб.м.) или CTX500S (0,25л./100куб.м.)