КИСЛОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРИ

Не се изискват други суровини освен въздух . Консумира се малко количество енергия и по този начин себестойността на произвеждания кислород е ниска. Цялата газова система работи при ниско налягане , при което се осигурява безопастност и надежност. Скоростта на потока може да се регулира .

Приложение: 

1. За медицински цели 

2. За здравни грижи 

3. За инхалации


Преглед на продукт :: Свързани продукти