ЗАЗИМЯВАНЕ НА БАСЕЙНА

Когато активният сезон приключи, продължете програмата за поддържане на водата, докато температурата на водата падне под 15 градуса (Целзий). Това е момента, когато басейнът трябва  да бъде зазимен.

1. Почистете добре басейна с помощта на подочистачката.

2. Извършете шоково третиране с CTX200/GR (доза 15g/m3)

3. Проверете нивото на pH в басейна и ако е необходимо го регулирайте в границите 7,2-7,6

4. Оставете филтрацията включена.

5. На другия ден, добавете CTX550 препарат за зазимяване (доза 5 L/100 m3)

6. Оставете филтрацията включена за още 8 часа, за да се разпредели равномерно продукта.

7. На следващия ден, изсипете във филтъра CTX55, оставете препарата да действа в продължение на няколко часа прои спряна  филтрация. След това задължително включете системата в режим промивка.

8. В местата със студен климат, източете басейна до ниво под скимерите, като предпазна мярка срещу леда. В местата с по-мек климат, оставете нормално нивото на водата и включвайте филтрацията периодично.

9. Повторете третирането с CTX550 препарат за зазимяване (доза 5 L/100 m3)