ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДАТА

Дори когато водата е чиста и прозрачна, в нея все още може да има вируси и бактерии, които разпространяват зарази и боелсти. Това именно е едина от главните причини за необходимостта от дезинфекция на водата до пъ,ното унищожаване на микроорганизмите.Когато към водата се добави хлор, част от него премахва замърсителите, а останалата част остава в басейна под формата на остатъчен хлор, който е готов да  реагира срещу нови замърсители, внесени от къпещите се, вятъра и т.н. Този хлор с енарича Свободен остатъчен хлор. за да се осигури достатърно ниво на дезинфекция , нивото на Свободния Остатъчен хлор във водата ттрябва да се поддържа в границите 0,5-2 g/м3 вода. Необходимостта от добавяне на хлор варира в зависимост от температурата, слънчевата светлина и броят на къпещите се. Ето защо е необходимо да се измерв нивото на хлора ежедневно с помощта на тестер и pH.