ТЕСТЕР

Нивото на pH е важен фактор, определящ дезинфекциращото действие на хлора, биологията и здравето на къпещите се, и състоянието на оборудването.pH показва киселинността/алкалността на водата. Нивото на pH трябва да бъде в границите 7,2-7,6 (неутрална стойност). При pH по-ниско ниво от 7,2 водната среда става кисела, което довежда до корозия на оборудването и дразнене на очите. Когато pH нивото е по-високо от 7,6 водната среда е алкална, дезинфектантът става неефективен, което води до загуба на прозрачността на водата и до отделяне на твърди утайки (накипи) в съоръженията на басейна, включително и до втвърдяване на филтърния пълнеж.


Преглед на продукт :: Свързани продукти